SZLAKI KAJAKOWE

 

 

Z biegiem Warty
Warta jest prawobrzeżnym dopływem Odry. Do ujścia w Kostrzynie  nad Odrą pokonuje 808 kilometrów, łącząc  7 powiatów, 38 gmin oraz 13 miast Wielkopolski. Zmienione i uregulowane przez człowieka górne partie rzeki przeplatają się z fragmentami zbliżonymi do naturalnych, objętymi w różnym stopniu ochroną krajobrazową i przyrodniczą. Od zapory czołowej ,,Jeziorska” kajakarze mogą przepłynąć całą Wielkopolskę, nie napotykając żadnych przeszkód.
Warta przyjazna jest dla kajakarzy, a kajakarze z całej Polski kochający przestrzeń i rozległe krajobrazy, upodobali sobie spływy warciańskie od wiosny do późnej jesieni. Płynąc Wartą mamy okazję zwiedzić wiele zabytków architektury oraz pamiątek łączących historię ze współczesnością. Warto zarezerwować czas na organizowanie dodatkowych wycieczek krajoznawczych (statkami pasażerskimi, pieszo, rowerami, konno).
Największe w Wielkopolsce dopływy Warty: Ner, Prosna, Wełna, Obra – to także popularne szlaki kajakowe.
Istniejące połączenia kanałowe Warty umożliwiają odbywanie wycieczek okrężnych m.in. ,,Wielką Pętlą Wielkopolski” w inne regiony kraju.

Mała Pętla Wielkopolski  – to szlak o długości 370 km, dostępny jedynie dla kajaków. Jego przebieg wytycza Kanał Mosiński wraz z systemem hydrotechnicznym kanałów obrzańskich, zbudowanych w połowie XIX w. w celach melioracyjnych. Szlak najłatwiej pokonać rozpoczynając spływ z prądem Warty do ujścia Obry w Skwierzynie. Stamtąd pokonując słaby prąd rzeki, przez jeziora w okolicach Trzciela i Zbąszynka  popłyniemy do Kanału Północnego Obry, a dalej przez Kanał Mosiński  z powrotem do Warty.

Szlak rzeką Gwdą: Drężno – Szczecinek – Gwda Wielka – Lędyczek – Jastrowie – Krępsko – Dobrzyca – Piła – Ujście (145 km). Rzeka płynie w głębokiej dolinie, której brzegi na ogół porośnięte są borem sosnowym. W środkowym biegu należy przemierzyć  pięć przepięknych jezior zaporowych, za którymi znajduje się kompleks zabytkowych elektrowni. Dalej szlak jest trudniejszy dla kajakarzy. To tzw. ,,przełom Gwdy” z licznymi bystrzami.

Szlak im. Jana Pawła II rzeką Rurzycą (dopływ Gwdy): Trzebieszki – Krępsko  (25 km). Rurzyca płynąc przez lasy, z dala od miejscowości, łączy jeziora Krępsko Duże, Trzebieszki, Krępsko Wyższe, Krępsko Średnie, Dąb. Szlak jest dostępny nawet dla początkujących kajakarzy. Jego głównym atutem są niezwykłe walory przyrodnicze. Rurzycą pływał Karol Wojtyła, co upamiętnia tablica nad brzegiem jeziora Krępsko Średnie i nazwanie szlaku imieniem papieża.

Szlak rzeką Płytnicą (dopływ Gwdy): Dziki – Płytnica (36 km).
Szlak zaczyna się ciągiem trzech długich jezior rynnowych: Rymieniewo, Przełęg i Kniewo, a kończy w miejscu, gdzie rzeka Płytnica uchodzi do Gwdy. Od Sypniewa aż do wsi budy rzeka jest uregulowana, co powoduje utrudnienia. Poniżej Bud rozpoczyna się leśny przełom z niewielkimi bystrzami.

Szlak rzeką Dobrzycą (dopływ Gwdy): Nowa Wieś – Golce – Ostrowiec – Tarnowo (49 km). Szlak przebiega przez ciąg jezior rynnowych, przez tereny bardzo interesujące pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Aktywność bobrów i naturalna erozja rzeczna tworzą uroczyska, przez co rzeka jest nieco trudniejsza niż Piława i Rurzyca. Poniżej majątku Dobrzyca rzeka płynie kilkoma nurtami. Przed Tarnowem zwalnia wśród łąk aż do Piławy.

Szlak rzeką Drawą (dopływ Noteci): Stare Drawsko – Krzyż (179 km). Zaliczany jest do najciekawszych szlaków kajakowych w Polsce. Można pływać nią na całej trasie, ale łatwiej udać się na wybrane odcinki, ze względu na ograniczenia związane z przyległymi terenami wojskowymi i rezerwatami. Szlak wymaga sporych umiejętności ze względu na miejsca rwącego nurtu, szczególnie między Drawnem a Kamienną. Uciążliwe mogą być zwalone w nurt rzeki drzewa, które na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego nie są usuwane.

Szlak rzeką Łobżonką (dopływ Noteci): Czyżykowski Młyn – Łobżenica – Wyrzysk – Ujście do Noteci w okolicy Osieka (62 km). Rzeka w górnym biegu przecina duże kompleksy leśne. Dalej płynie głęboką doliną. Wpada do Noteci w pobliżu wsi Osiek i Dębowej Góry (194 m n.p.m.). W dolnym biegu rzeki znajduje się Az pięć elektrowni wodnych (przenosi) m.in. w Witrogoszczu, Kościerzynie Wielkim i Wyrzysku.

Szlak rzeką Prosną (dopływ Warty): Bolesławiec – Wieruszów – Kalisz – Pyzdry (153 km). Szlak, w początkowym odcinku z licznymi płyciznami i przeszkodami, przebiega przez urozmaicone krajobrazowo obszary z pozostałościami starych lasów łęgowych. Dolina rzeki, miejscami meandrującej wśród łąk i pól oraz niewielkich wzniesień, częściowo jest objęta ochroną krajobrazu.

Szlak rzeką Wełną (dopływ Warty): Jezioro Wierzbiczańskie k. Gniezna – Wągrowiec – Rogowo – Oborniki (95 km). Uchodzi za jeden z najciekawszych szlaków wodnych w Wielkopolsce. W Wągrowcu, nieopodal centrum miasta, wśród łąk turyści napotkają na osobliwość w skali europejskiej, skrzyżowanie rzek: Wełny i Nielby. Poniżej Rogoźna, rzeka ma wartki nurt. Nie zamarza tutaj nawet zimą, dzięki czemu można organizować także zimowe spływy kajakowe.

,,Szlak Konwaliowy” na jeziorach Przemęckich
 Przemęt – Wyspa Konwaliowa – Przemęt (41 km). Zaliczany jest do najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce. Trasaprowadzi wodami kilkunastu jezior przez tereny Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Kanały i rowy  łączące jeziora charakteryzują się powolnym prądem na całej ich długości. Nie ma przeszkód, które zmuszałyby do wyjścia z kajaka. Nazwa szlaku jest tożsama z nazwą rezerwatu przyrody wytyczonego na ,,Wyspie Konwaliowej” na Jeziorze Radomierskim. Wyspę porasta rzadki gatunek konwalii o różowej barwie nasady pręcików. Rośnie tu także wiele innych, chronionych gatunków roślinnych. Spływ proponujemy rozpocząć w Boszkowie z Jeziora Dominickiego, by następnie przez jeziora: Wielkie, Małe i Boszkowskie oraz Kanał Błotnicki osiągnąć Północne Jezioro Przemęckie. Stamtąd opływając Wyspę Konwaliową, dociera się do Wielenia. W tej miejscowości można skierować się na północ do Południowego Kanału Obry (poprzez Kanał Kaszczorski), albo popłynąć na południe do Jeziora Lgińsko (przez jeziora Białe i Miałkie oraz Starą Rzekę), albo też do Jeziora Brzeźnie lub Zapowiednik. Wszystkie jeziora Parku są powiązane ze sobą kanałami, rowami lub innymi ciekami.

Wokół Jeziora Popielewskiego (pow.  ok. 300 ha) –  to najgłębsze jezioro w Wielkopolsce (ok. 50 m), położone w dorzeczu Noteci na wschód od Trzemeszna w wąskiej i długiej rynnie (9 km). Jest połączone strugami z Jeziorem Ostrowickim, Szydłowskim, Malicz, Folusz. Brzegi wysokie, bezleśne. Na zachodnim brzegu jeziora leży Trzemeszno, a na południowym znajdują się pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska.

Wokół Jeziora Chrzypsko Wielkie (pow. 304 ha).  Należy do największych jezior Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Ma liczne zatoki i cyple oraz trzy wyspy.  W okolicznych lasach można napotkać żeremia bobrów. Na południowym brzegu jeziora, w głębokiej dolinie wartkiego Strumienia Białokoskiego, leży wieś Łężeczki. W pobliżu, przy punkcie widokowym (108 m n.p.m.) stoi pomnik w kształcie grzyba, który jest pierwszym pomnikiem powstałym w trzecim tysiącleciu. Warto wybrać się nad J. Chrzypskie podczas dorocznych ,,Dni Wędzonej Sielawy” albo by wziąć udział w oryginalnym spływie kajakowym ,,na orientację”.

Jezioro Wolsztyńskie (124 ha) jest jednym z jezior tzw. rynny wolsztyńskiej, które rzeką Dojcą łączy się z Jeziorem Berzyńskim. Szlak kajakowy prowadzi z Karpicka przez Wolsztyn, Obrę do Grójca Wlkp. (44 km). Można też wybrać trasę  z Jeziora Olsztyńskiego przez Dojcę – Obrzański Kanał Północny – Obrę do Zbąszynia.


Przystanie i miejsca do biwakowania nad Wartą:

 • Uniejów – plaża i tereny sportowe pod zamkiem (km 467,2)
 • Koło – przystań wodna z basenem portowym (436,0)
 • Marina Ląd – basen portowy dla jachtów i łodzi motorowych (370,3)
 • Dłusk – prom górnoliniowy, gminna przystań kajakowa (353,3)
 • Pyzdry – przystań wodna TTW ,,Perkoz” (351,7)
 • Nowe Miasto nad Wartą– przystań strażnicy wodnej i WOPR (323,5)
 • Gogolewo – pomost pływający (313,0)
 • Kotowo – pomost pływający i pole namiotowe ,,Biały Gościniec” (303,7)
 • Śrem – miejska przystań wodna z plażą (291,8)
 • Jaszkowo – przystań wodna Centrum Hipiki Antoniego Chłapowskiego (285,7)
 • Rogalinek –pomost ,,Przystani Papieskiej” (266,8)
 • Rogalinek – pomosty przystani UKS ,,Kotwica” (265,9)
 • Czerwonak – pole namiotowe ,,Akwen-Marina ( 234,2)
 • Mściszewo – gminna przystań wodna (219,8)
 • Stobnica – prywatna przystań wodna Macieja Szocińskiego (188,2)
 • Wronki – przystań wodna (171,5)
 • Sieraków – przystań wodna (145,0)
 • Międzychód – przystań wodna (128,0)


informacja  za www.wielkopolska.travel.