WARUNKI WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU

 

 

Warunki rezerwacji

Aby zamówić interesujący sprzęt czy imprezę zapoznaj się z ofertą znajdującą się na naszej stronie

- Złóż zapytanie ofertowe mailowo albo telefonicznie:  667 94 66 76

- W możliwie najszybszym czasie dostaniesz odpowiedź poprzez pocztę elektorniczną  z potwierdzeniem terminu, ilość i całkowitego kosztu imprezy.

- Jeśli akceptujesz nasze warunki, prosimy o odesłanie maila zwrotnego z potwierdzeniem naszej oferty.

- Rezerwacja zostaje dokonana po wpłacie zaliczki wysokości 50% imprezy

- Jedynie wpłacenie zadatku jest równoważne z ważnością oferty i rezerwacji jak i również akceptacją warunków wynajmu sprzętu lub imprezy.

- Po 7 dniach i nie odnotowaniu wpłaty na koncie rezerwacja oraz oferta tracą swoją ważność.

- Pozostałą kwotę zmówienia należy wpłacić w dniu rozpoczęcia spływu.

W przypadku nie uzgodnionej rezygnacji  z wypożyczenia sprzętu nie dokonujemy zwrotu zaliczki

 

 

Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego

 

 • Sprzęt pływający wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat i przedłożą Wypożyczającemu do wglądu dokument ze zdjęciem i akceptują warunki niniejszego regulaminu. (Osoby te zwane są dalej Klientem). Osoby poniżej 18 lat muszą dodatkowo legitymować kartą pływacką

 

 • Dzieci do 16 lat mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

 

 • Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się.

 

 • Klient płynie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie.

 

 • Kopia rewersu podpisana przez Klienta pozostaje u Wypożyczającego i jest potwierdzeniem zawarcia przez Klienta umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 

 • Klient odpowiada za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

 

 • Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu i podpisanie rewersu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

 

 • Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.

 

 • W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczający nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku.

 

 • Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczającego.

 

 • Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczającego.

 

 •  Użytkownikom sprzętu zabrania się:

Kąpieli podczas pływania

Picia alkoholu w czasie dysponowania sprzętem wodnym

Wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem

Zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju